محفظه فیلتر کارتریجی(housing)

محفظه فیلتر کارتریجی(housing)توضیحات بیشتر

با انتخاب موارد کاربرد ، محصولات مرتبط را مشاهده نمایید:

محفظه فیلتر کارتریجی(housing)

 • low pressure filter cartridge housing-TK Series

  low pressure filter cartridge housing-TK Series

  محفظه این فیلترها می تواند 3 تا 7 عدد فیلتر کارتریجی 10 تا 40 اینچی را در هر پوسته جا دهد. میزان آبدهی این محفظه ها 3 تا 28 متر مکعب بر ساعت بوده و بدنه آن از جنس S.S304,S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای 100 درجه سانتیگراد می‏باشد اما برای کار در فشار 7bar در دمای 75 درجه سانتیگراد پیشنهاد می‏شود. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM و VITON استفاده شده است.

 • High pressure filter cartridge housing-TKH Series

  High pressure filter cartridge housing-TKH Series

  محفظه این فیلترها می تواند 3 تا 7 عدد فیلتر کارتریجی 10 تا 40 اینچی را در هر پوسته جا دهد. میزان آبدهی این محفظه ها 3 تا 28 متر مکعب بر ساعت بوده و بدنه آن از جنس S.S304,S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 15bar در دمای 100درجه سانتیگراد می‏باشد اما برای کار در فشار10bar در دمای 75 درجه سانتیگراد پیشنهاد می‏شود. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM ،VITON و PTFE استفاده شده است.

 • single cartridge filter housing-TS Series

  single cartridge filter housing-TS Series

  محفظه این فیلترها می تواند یک عدد فیلتر کارتریجی دو سر باز 10،20 و 30 اینچی را در خود جا دهد. بدنه آن از جنس S.S304,S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای 100 درجه سانتیگراد می‏باشد. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM و VITON استفاده شده است.

 • single cartridge filter housing-TKA Series

  single cartridge filter housing-TKA Series

  محفظه این فیلترها می تواند یک عدد فیلتر کارتریجی دو سر باز 10،20 و 30 اینچی را در خود جا دهد. بدنه آن از جنس S.S304,S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای درجه سانتیگراد 100 می‏باشد. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM ،VITON و PTFE استفاده شده است.

 • Electropolished filter cartridge housing-1RS Series

  Electropolished filter cartridge housing-1RS Series

  محفظه های کارتریجی یک سر باز سری 1RS برای المنت های مدل 222 و 226 به کار می‏روند. میزان آبدهی این محفظه ها 6 تا 31 متر مکعب بر ساعت بوده و بدنه آن از جنس S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای 100 درجه سانتیگراد می‏باشد. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM و VITON استفاده شده است.

 • Electropolished filter cartridge housing-3-6RS Series

  Electropolished filter cartridge housing-3-6RS Series

  محفظه این فیلترها می تواند 3 تا 6 عدد فیلتر کارتریجی 10 تا 40 اینچی را در هر پوسته جا دهد. میزان آبدهی این محفظه ها 3 تا 24 متر مکعب بر ساعت بوده و بدنه آن از جنس S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای 100 درجه سانتیگراد می‏باشد اما برای کار در فشار7bar در دمای 75 درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM و VITON استفاده شده است.

 • High flow rate multi cartridge filter housing-DL Series

  High flow rate multi cartridge filter housing-DL Series

  محفظه این فیلترها می تواند 8 تا 173 عدد فیلتر کارتریجی 10 تا 40 اینچی را در هر پوسته جا دهد. میزان آبدهی این محفظه ها 24 تا 692 متر مکعب بر ساعت بوده و بدنه آن از جنس S.S304,S.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای 100 درجه سانتیگراد می‏باشد اما برای کار در فشار 7bar در دمای 75 درجه سانتیگراد پیشنهاد می‏شود. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM ،VITON و PTFE استفاده شده است.

 • multi cartridges electropolished filter cartridge housing-DL-RS Series

  multi cartridges electropolished filter cartridge housing-DL-RS Series

  محفظه این فیلترها می تواند 2 تا 8 عدد فیلتر کارتریجی 30 اینچی را در هر پوسته جا دهد. میزان آبدهی این محفظه ها 24 تا 66 متر مکعب بر ساعت بوده و بدنه آن از جنسS.S.316,S.S.316L است. فشار طراحی این محفظه ها نیز 10bar در دمای 100 درجه سانتیگراد می‏باشد اما برای کار در فشار 7bar در دمای 75 درجه سانتیگراد پیشنهاد می‏شود. همچنین در ساخت آن از گسکت EPDM و VITON استفاده شده است.


صفحه :

        1